Sections

Server Live View

Back to Servers

Server Address Map Time Players
Бойцовский Mirage © BC18GO.RU 46.174.51.138:27015 de_mirage 00:13:05h 14/32
# Player Frags Hs Hpk Assists Rounds Wins Acc Lat Time +/- Skill Position
1  240km/h.PEEK grijaааааа 19 : 5 5 26% 4 14 10 36% 45 00:15:31h 72 3,559 9
2  kvotya 15 : 7 3 20% 1 14 9 16% 37 00:40:40h -34 2,042 56
3  XANTARESPEEK Дед Владос 9 : 5 0 - 2 14 10 17% 55 00:30:48h 57 2,785 18
4  VËŖŅÏŸ_ÄŅĠËĻÖ4ËĶ 8 : 8 3 38% - 14 6 24% 62 00:14:22h 11 2,132 48
5  sexy жека баунти 8 : 5 4 50% 2 14 9 23% 49 00:31:17h 100 2,342 35
6  k2 0 : 0 0 - - 0 0 - 282 00:00:24h - 1,000 -
Counter-Terrorist (10 Wins) 59 : 30 15 34% - 70 44 23% 88 02:13:02h - 2,310 33
1  гкль J.G 9 : 11 1 11% 1 9 2 31% 62 00:10:07h 24 1,919 71
2  Sh +} 9 : 8 5 56% 2 12 8 33% 29 00:12:38h 31 1,031 563
3  ДЕД ИНСАЙТ ZXC QNX:)LOL 4 : 12 2 50% 1 14 2 27% 52 00:16:37h -10 1,018 654
4  БОТ: →KJly6Hu4ka❤ 3 : 10 2 67% - 7 0 12% 44 00:12:55h -29 2,147 46
5  Na`Vi VALERIC2021_maman_kumen 3 : 15 1 33% 1 14 2 12% 38 00:16:35h -2 1,187 226
6  creizee 1 : 6 1 100% - 4 2 17% 40 00:05:45h 9 1,083 347
7  nightmare 0 : 0 0 - - 1 0 - 490 00:01:01h - 2,738 20
Terrorist (2 Wins) 29 : 62 12 53% - 61 16 22% 108 01:15:38h - 1,589 275
1  VOROB3Y 0 : 0 0 - - 0 0 - 183 00:00:09h - 1,546 125